Weerbaarheidstraining


Weerbaarheidstraining

In weerbaarheidstrainingen staat het vergroten van zelfvertrouwen centraal. De deelnemers leren gebruik te maken van fysieke, verbale en mentale technieken en methodieken om op te komen voor zichzelf, te oefenen met vechtlust in confronterende situaties en het stroomlijnen van emoties. De trainingen zijn meestal kortdurende, afgeronde cursussen.

Elementen van een weerbaarheidstraining zijn:
– praten
– confrontatietechnieken of de-escalatie
– houding en uitstraling
– vluchten of weggaan uit de situatie
– hulp vragen (en bieden)
– fysieke zelfverdediging

Training weerbaarheid of sociale vaardigheid?
Veel organisaties en freelancers bieden weerbaarheidscursussen aan. Veel trainingen worden onder de noemer weerbaarheidstraining aangeboden. Maar gaat het hier om weerbaarheid of sociale vaardigheden? Er is een verschil tussen weerbaarheidstrainingen en sociale vaardigheidstrainingen. Trainingen sociale vaardigheden zijn vooral gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die in het algemene maatschappelijke verkeer van belang zijn. Ze zijn minder gericht op het herkennen van onveilige situaties en het voelen en versterken van de kracht. In trainingen sociale vaardigheden is de combinatie van verbale, mentale én fysieke oefeningen vaak niet aanwezig.
Het kenmerkende van weerbaarheidtrainingen is juist de combinatie van verbale, mentale én fysieke oefeningen. Juist deze combinatie blijkt effectief in de verdediging tegen grensoverschrijdend gedrag. De fysieke oefeningen in weerbaarheidtrainingen zijn bedoeld om de eigen kracht te ervaren en versterken, verlamming van machteloosheid te bestrijden, ja- en nee-gevoelens te kunnen laten zien en kwetsbare plekken van een tegenstander te kunnen herkennen. Er is aandacht voor ademhaling, weerbaar stemgebruik, weerbare houding en lichaamstaal.

Tot slot, in weerbaarheidstrainingen gebruikte methodieken komen uit trainingen sociale vaardigheid, assertiviteitstrainingen, hulpverlening, agressiebeheersing en vechtsporten. De oefeningen en methodieken vormen een geïntegreerd geheel, met weerbaarheid als uitgangspunt. Je kunt werken aan bijvoorbeeld het verminderen van angst op straat, preventie van seksuele intimidatie, racisme, huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling, pesten en ander grensoverschrijdend gedrag.
In de trainingen wordt specifiek gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de cursisten. Naast sekse en leeftijd kunnen bijvoorbeeld ook etnisch-culturele, sociale en levensbeschouwelijke achtergronden van belang zijn. Deze zijn van invloed op de manier waarop een kind of volwassene denkt, voelt en handelt. Bijvoorbeeld als het gaat om zelfbeeld, intimiteit, seksualiteit, grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid.