Jiu Jitsu


Jiu-Jitsu kan vertaald worden als “zachte kunst” het is een zelfverdedigingskunst waarmee men in een paar seconden een aanvaller kan controleren of uitschakelen. De beoefenaar ervan heet een jujitsuka.

Ju-Jitsu is als budokunst geschikt voor jong en oud. Het internationaal geldende Hepburn systeem vertaalt de kanji overigens met “jujutsu”. In het Ju-Jitsu leer je niet alleen je te verdedigen tegen verschillende aanvallen maar ook het uitvoeren van verschillende aanvalstechnieken zoals bijvoorbeeld atemi (stoten en schoppen), klemmen, drukpunten en wurgingen.

Sport of geen sport?

Ju-Jitsu is in principe geen sport, hoewel er wel een sportieve versie van bestaat die vaak ook kortweg Ju-Jitsu genoemd wordt, dat het fighting system en duo system kent.

Een vechtsport is gebonden aan regels, Ju-Jitsu daarentegen is bij uitstek een vechtkunst, gebaseerd op de aanval van een tegenstander vanuit alle denkbare posities en vanuit diverse vechtdisciplines. Dit impliceert een verdediging die gebruik maakt van de meest geschikte technieken tegen die aanval. Dat dit gepaard kan gaan met technieken die als onsportief en oneerlijk worden beschouwd in de reguliere vechtsporten kenmerkt juist het Ju-Jitsu. Het moment van verdedigen en de manier waarop er verdedigd wordt is immers het gevolg van de aanval van de tegenstander, hij of zij neemt immers op dat moment het risico en probeert de integriteit van de aangevallene te beschadigen.

Technieken uit het Jiu-Jitsu

Het Ju-Jitsu is een zeer technische zelfverdedigingskunst. Het oefenen van met name bepaalde subtielere technieken dient doorgaans veelvuldig herhaald te worden voordat deze technieken effectief kunnen worden toegepast.  Basistechnieken kunnen op vele manieren ingedeeld worden. De Judo Bond Nederland (JBN) gebruikt de anatomische indeling. Dit geeft de volgende opdeling van basistechnieken:

– Bevrijdingstechnieken (hodoki waza)

– Weringen (uke waza)

– Technieken gericht naar kwetsbare plaatsen op het lichaam van de tegenstander (atemi waza)

– Werptechnieken (nage waza)

– Klemtechnieken (kansetsu waza)

– Verwurgingtechnieken (shime waza)

Bij het toepassen van technieken uit het Ju-Jitsu kunnen de gevolgen voor een aanvaller zeer ernstig zijn. Een voorbeeld is het proberen te wurgen van een persoon, de aanvaller loopt tevens de kans om een zeer forse beschadiging van zijn testikels of haar vrouwelijke genitaliën op te lopen via een trap of knie in het kruis.

Waarom Jiu Jitsu?

Ontwikkelt je assertiviteit en zelfvertrouwen.

Is ideaal om te ontstressen

Is fitness, maar dan op een andere manier

Helpt je te verdedigen

Is niet eindig, het stopt nooit

Is verslavend

Kan je alledaags, maar ook diepgaand beleven

Is voor iedereen en leer je op je eigen tempo

Bevordert je sociale omgang

Het verrijkt je leven

 

Onsportief of zeer efficiënt?

Deze techniek wordt als onsportief beschouwd, maar is wel zeer effectief in dit geval. Aan de andere kant is er een zodanige rijkdom aan technieken, dat in zeer veel gevallen de tegenstander onschadelijk kan worden gemaakt zonder hem of haar enige verwonding toe te brengen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van klemtechnieken. Gegeven een bedreiging, kan de Ju-Jitsuka doorgaans kiezen uit diverse technieken, als dit niet het geval zou zijn, zou de verdediging overigens ook te voorspelbaar zijn

In het algemeen geldt: bij het trainen van elke vechtsport zal het nooit om een echt gevecht gaan. Ten behoeve van een veilige beoefening worden technieken niet ‘full contact’ doorgezet en de effecten ervan deels gesimuleerd. Als voorbeeld: de jujitsuka geeft tijdens de training zijn of haar trainingspartner niet voluit een knie in het kruis; de partner suggereert in plaats daarvan het effect door dubbel te slaan waardoor de rest van de techniek kan worden uitgevoerd.

Ju-Jitsu is een zeer flexibele zelfverdedigingvorm: als een Ju-Jitsuka een karateka als tegenstander heeft, kan het zijn dat judotechnieken zoals wurgtechnieken en worsteltechnieken effectiever zijn. Tegenover een judoka kunnen karatetechnieken zoals trappen geschikter zijn. Omdat Ju-Jitsu geen sport is, kan gewoon iedere techniek die efficiënt is gebruikt worden. De Ju-Jitsuka zal die technieken proberen te gebruiken die de tegenstander juist niet of minder goed beheerst.